Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Plavé Vozokany tvoria členovia ECAV na Slovensku v obci Plavé Vozokany a jej časti Medvecké, ako aj v obciach v okolí sídla zboru: Bardoňovo, Čaka, Čechy, Dedinka, Kolta, Pozba, Podhájska, Radava, Trávnica, Semerovo, Veľké Lovce. 

Cirkevný zbor je jednoliaty, nemá filiálky. Patrí do okresu Levice, Nitrianskeho kraja.

V súčasnosti zaopatruje duchovnou službou aj CZ Farná a CZ Tekovské Lužany.

Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Vyznávame Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.