Kňazská správa 2021

Kňazská správa 2021

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,

v priloženom súbore si môžete prečítať správu o živote nášho cirkevného zboru v roku 2021.


Kňazská správa Plavé Vozokany 1.1.2022.pdf