5.nedeľa po Veľkej noci

5.nedeľa po Veľkej noci

1J 4, 1-6: SKÚMANIE DUCHOV
1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. 4 Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva. 6 My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.
Never všetkému, čo počuješ
Milí priatelia, je až zarážajúce, ako rýchlo sa dnes človek dostane k informáciám. Rôznym informáciám. Zapnete si televízor, otvoríte časopis, niečo vám povie sused a mnohí sú zbehlí aj na internete. Napríklad čo sa aktuálne deje v našej cirkvi: naťukáte www.ecav.sk a (lusknuť) a aj to tam. (nájdete tam aj náš zbor)
Môžeme si vyhľadať rôzne rady. Nedávno som hľadala osvedčený recept na vybielenie utierok. Jeden z nich hovoril- zmiešate 2 Lyžice sódy, 2 lyžice slnečnicového oleja, šálku prášku na pranie vo vriacej vode. Tu som sa trochu zháčila- 2 lyžice oleja na pranie?! Ale komentáre pod týmto tipom dosvedčili, hovorili, že to funguje, tak som skúsila- a ono to skutočne fungovalo. Našla som aj iný tip- že Savo lieči, že ho treba piť. Dúfam, že nad týmto sa nikto ani nezamýšľal. Žieraviny neliečia.
Veľmi rýchlo vieme nájsť rôzne informácie. Nie všetky sú však pravdivé. Našťastie, Pán Boh, náš dobrý Stvoriteľ, nám ako najväčší pozemský dar dal rozum- vieme zvážiť, či je niečo pravda alebo nie. Nevieme ovplyvniť, aby všetky informácie boli pravdivé. Ale čo vieme zariadiť je, že sa nad nimi budeme zamýšľať a nebudeme veriť všetkému, čo počujeme. Na to ten rozum máme. K tomu nám Pán dáva Ducha Svätého, aby sme takto vedeli rozlišovať aj v duchovných veciach.
Príklady, ktoré som uviedla sa zdajú jasné, kto by sa zmýlil. Rovnako jasné sú svedectvá o Pánovi Ježišovi a predsa sa mnohí zmýlia. Dnes sme počuli časť z Jánovho prvého listu. Veľmi ho trápilo aj sa hneval, že ľudia veria rôznym bludom o Ježišovi a že tak rýchlo sa nechajú pomýliť. Pritom je to jasné. 
Pravda je jasná a jednoduchá- Ježiš je Kristus. Ježiš je pravý Boh a pravý človek. Ježiš je jediná cesta k Bohu. Ktokoľvek hovorí iné, hovorí lož. A snaží sa vás pokúšať, aby ste odpadli od Boha. 
Čo je to „iné“? Čo je to klamstvo? Tak napríklad, že Ježiš nie je Boh ale len človek, ktorý tak dobre žil, že si Ho Boh adoptoval. Alebo, že Ježiš nebol naozaj človek, On sa len zdal byť človekom, ale bol len Boh. Nad týmto rozmýšľajú kresťania aj dnes- môžu vám zavolať, zazvoniť na dvere a presviedčať vás. 
Ale ani jedno ani druhé nie je pravda. O tom hovorí celé Písmo. Lenže kto nepočúva Božie slová a chce si tieto veci vysvetliť len podľa seba, tak sa ľahko dá pomýliť. Tak ako sa dali pomýliť Izraelci na púšti. V Egypte bola na každom rohu socha božstva- so psou, krokodíliou, mačacou hlavou. Ťažko sa im verilo Bohu, ktorého nevideli a tak si postavili zlaté teľa. Človeku, ktorý nepočúva Boha a nerozpráva sa s ním, sa ťažko dôveruje, že Boh je pri ňom. Potom veci potrebuje vidieť- potrebuje vidieť niečo, o čom si myslí, že ho ochráni. 
Čo by si pomyslel Ján dnes, keď sa v každom obchode predáva červená šnúrka- zaujímavé, že používame ako módny doplnok dôkaz o zasvätenosti Baalovi, čo je úplne zjavne v rozpore s vierou v Boha. Chcete módny doplnok, nájdite si niečo iné ako červenú stužku.
Niekedy presne vieme, čo je dobré a čo zlé, jasne vieme rozlíšiť duchov, a predsa to nerobíme. Potom majú tí „duchovia tohto sveta“, ako ich Ján nazýva, veľmi jednoduchú prácu. 
My patríme Bohu, teda vieme rozlíšiť čo je dobré a čo zlé. Veľmi veľa ľudí sa samo zháči, keď prestúpi Božie prikázanie, zdanlivo neškodné. Toto prikázanie mi najčastejšie povedia, toto si najčastejšie uvedomia a to aj tí, ktorí do kostola prídu len na sviatky, ak vôbec. Viete, o ktorom Božom prikázaní je reč? Nevypovieš meno Božie nadarmo! Ani sviatočný deň, túžba po cudzom majetku neškrie svedomie a o cudzoložstve mi už vôbec nik nehovorí...ale keď berieme meno Božie nadarmo. A mnohí denne, niekoľkokrát. 
Je to ďalší jasný príklad. Boh presne hovorí- Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!
Týka sa vás to? Bolo by jednoduché povedať- povzdychnite si pri robote, alebo keď vás tlačí smútok, nejak inak ako použitím Božieho mena. Ak si potrebujete zahrešiť, tak slovenčina je v tomto ohľade naozaj bohatý jazyk. Použite niečo iné. 
Ale nie tak milí bratia a milé sestry: vo chvíli, keď sa nám na jazyk derie Božie meno, nechajme Ho na tom jazyku, neprehltnime Ho, vypovedzme Ho, ale ako chválu, alebo ako prosbu. Keď sa mi derie na jazyk Božie meno ako povzdych či nadávka, nech ho zmením na prosbu alebo oslavu.
Žiadna práca, ktorú robíme nie je taká malá, že by Boha nezaujímala a že Ježiš, náš príhovorca, by ju nechcel posvätiť. Len si spomeňme, že svojim učeníkom poprial bohaté lovenie rýb, keď aj po celodennej práci mali prázdne siete a vôbec sa im nedarilo. Tak, kde prichádza Ježiš, tam popraje aj zdaru.
Jasné pravidlá, jednoduchý spôsob, ako ich naplniť.  Dnešný text nám hovorí však nie všeobecne o Bohu a o Jeho vôli, ale veľmi konkrétne. Hovorí o tom, že ak chceme poznať Boha, môžeme to len cez Krista. A že Ježiš je pravý Boh.
Naše životy sú aj tak plné rôznych zlých rozhodnutí. V tomto sa vieme ľahko rozhodnúť správne- čomu veriť a komu veriť- kto hovorí o pravom Kristovi.
Neverme všetkému čo počujeme. Skúmajme, či nám to hovorí Boh.   Chráňte si svoje uši a neverte všetkému čo počujete. Nech vás nik nezvedie. Všetko skúmajte a dobrého sa držte. Ježiš je knieža pokoja, je pravý Kristus, Boh i človek, ktorý prišiel kvôli nám, umrel za nás a pre nás vstal z mŕtvych. Rozhodni sa čomu veríš. Ži svoju vieru dôsledne. Rozlišuj čo je dobré a čo nie.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ktorý žiješ a viac neumieraš, zhliadni, prosíme, na toto naše spoločenstvo a požehnaj slovu, ktorým si sa k nám prihováral. Ty si Hlava cirkvi, počuj naše prosby a modlitby, ktoré v tejto chvíli aj inokedy k Tebe vysielame. Ty si zasľúbil, že nám dáš, o čo budeme prosiť nebeského Otca v Tvojom mene. Ty vieš, ako často pochybujeme o tomto Tvojom zasľúbení, o sile našich modlitieb, o Tvojej pomoci. Chýba nám pevná viera a neotrasiteľná nádej, preto Ťa prosíme, zošli nám svojho Svätého Ducha, ktorý by nás zmocnil a upevnil v dôvere v Tvoju moc a v Tvoju pomáhajúcu lásku. Daj nám sily, aby sme predovšetkým milovali Teba a milovali aj svojich blížnych, aby sme sa vedeli k trpiacim skloniť v pomáhajúcej láske, ako si sa Ty skláňal k všetkým, ktorí sa k Tebe utiekali. Naplň naše srdcia pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum a daj, aby sme sa vo všetkých ťažkostiach života na Teba obracali, u Teba pomoc hľadali i nachádzali. Vypočuj nás pre svoju lásku a milosť, na veky požehnaný Pane. Amen