Biblický tábor 2020

Biblický tábor 2020

Tábor detí z CZ Plavé Vozokany, Tekovské Lužany a Farná, ktorý sa konal v roku 2020 v priestoroch CZ Plavé Vozokany