Oznam

Oznam

služby Božie počas Vianoc a Nového roku

Počas Vianoc sa služby Božie budú konať v Plavých Vozokanoch:

Štedrý Večer-16:00

1.slávnosť vianočná- Narodenie Pána- 9:45

2.slávnosť vianočná- Pamiatka Štefana mučeníka- 9:45

Silvester- 16:00

Nový rok- 9:45

Nedeľa po Novom roku- 9:45

Služby Božie prebiehajú v zmysle opatrení 1 os/15m² alebo 30 osôb  v režime OP a osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktorá je zároveň schopná preukázať sa certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.