Letný biblický tábor 2022

Letný biblický tábor 2022

Pátrači na stope 🔎 
V dňoch 25. - 29.7. 2022 sa v našom cirkevnom zbore konal denný letný biblický tábor s témou Pátrači na stope. Hneď v pondelok ráno sme zapísali nových regrútov do našej detektívnej agentúry. Všetci prešli vstupným pohovorom a prehliadkou. Následne sme si pátračov rozdelili do menších skupín a tie si vytvorili vlastné logá. 
Každý deň sme začínali modlitbou a piesňami na chválu nášho Pána. Potom nasledovala hlavná téma dňa, kde sme sa dozvedeli o prvom Ježišovom zázraku v Káne Galilejskej, povedali sme si o Ježišových podobenstvách s domom na skale a o milosrdnom samaritánovi. Na našom pátračskom pochode sme sa vďaka 10 zastaveniam dozvedeli príbeh o Ježišovom ukrižovaní a aj vzkriesení. Náš ciel pochodu bol vo viniciach, kde sa kedysi nachádzal Evanjelický kostolík Jána Krstiteľa, o ktorom sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácii. Okrem hlavnej témy si naši malí pátrači mali možnosť preveriť svoju šikovnosť v poobedných hrách a vedúci si zase preverili ich nadobudnuté vedomosti z ranných tém pri stíšeniach a opakovacích hrách. 
Vo štvrtok bol pripravený pre všetkých pátračov výlet do vedeckého centra Atlantis v Leviciach 
kde sme si užili skvelé doobedie plné rôznych zaujímavých aktivít. Zahrali sme sa s bublinami, zistili sme niečo o starovekom Egypte, vyskúšali si virtuálnu realitu a mnoho ďalšieho. Okrem hlavných pátračov, ktorí sa o výcvik starali počas celého tábora ku nám zavítali aj dvaja externí, ktorí nám spestrili poobedia tvorivými dielňami či pohybovými cvičeniami. 
Na záver tábora nesmelo chýbať záverečné vyhodnotenie, kde sme si povedali ako sa všetkým počas týždňa darilo a každý zúčastnený dostal svoj preukaz pátrača aj s malou odmenou za ich vynaloženú snahu, odhodlanie a bojovnosť.

Veríme, že pravdy, ku ktorým sa naši malí detektívi dopátrali počas tábora ich budú aj naďalej sprevádzať a budú svoje životy stavať na dobrých základoch, " 
LEBO SYN ČLOVEKA PRIČIEL HĽADAŤ A SPASIŤ ŤO BOLO ZAHYNULO..."   Evanjelium podľa Lukáša 19,10