Ekumenický týždeň modlitieb

Ekumenický týždeň modlitieb

23.-26.1.2023 Tekovské Lužany
Srdečne pozývame